మీరు కోరిన పాట లిరిక్స్ మేము మీకు అందిస్తాము వెబ్ సైట్ లో చిన్న సాంకేతిక లోపం వల్ల మేము మీకు రిప్లై ఇవ్వటం కుదరటంలేదు దయచేసి అర్ధం చేసుకోగలరు. | IF YOU DOESN'T KNOW HOW TO READ TELUGU PLEASE DON'T VISIT MY WEBSITE AGAIN. WHEN YOU FIND BABUCHITTI.COM WEBSITE IN SEARCH RESULT PLEASE AVOID. MY WEBSITE ONLY FOR TELUGU PEOPLE WHO KNOWS HOW TO READ AND WRITE TELUGU.

రాం సీతా రాం పాట లిరిక్స్

0
రాం సీతా రాం పాట లిరిక్స్
సినిమా

(Movie)

 పాట

(Song)

 పాడినవారు

(Singer)

 లిరిక్స్ వ్రాసినవారు

(Lyric Writer)

 సంగీతం

(Music)

ఆదిపురుష్

(Adipurush)

రాం సీతా రాం

(Ram Sita Ram)

కార్తీక్ , సాచేత్ టాండన్ ,పరంపర టాండన్

(Karthik,Sachet Tandan,Parampara Tandan)

రామజోగయ్య శాస్త్రి

(Ramajogayya Sastry)

సాచేత్ -పరంపర

(Sachet-Parampara)

నువ్వు రాజకుమారివి జానకి
నువ్వు ఉండాల్సింది రాజభవనంలో

నా రాఘవ ఎక్కడుంటే అదే నా రాజమందిరం
మీ నీడైన మిమ్ముల్ని వదిలి వెళ్తుందేమో
మీ జానకి వెళ్ళదు

హో ఓ ఆదియు అంతము రామునిలోనే
మా అనుబంధము రామునితోనే
ఆప్తుడు బంధువు అన్నియు తానే
అలకలు పలుకులు ఆతనితోనే

సీతారాముల పున్నమిలోనే ఏ ఏ
నిరతము మా ఎద వెన్నెలలోనే

రాం సీతా రాం
సీతా రాం జై జై రామ్
రాం సీతా రాం
సీతా రాం జై జై రామ్

రాం సీతా రాం
సీతా రాం జై జై రామ్
రాం సీతా రాం
సీతా రాం జై జై రామ్

జానకి రాఘవది
ఎప్పటికీ ఈ జానకి రాఘవదే
నా రాఘవ ఎవరో
ఆయన్నే అడిగి తెలుసుకో
నన్ను తీసుకువెళ్ళినపుడు

దశరధాత్మజుని పదముల చెంత
కుదుటపడిన మది
ఎదుగదు చింతా

రామనామమను రత్నమే చాలు
గళమున దాల్చిన కలుగు శుభాలు
మంగళప్రదము శ్రీరాముని పయనమూ ఊ ఊ…
ధర్మ ప్రమాణము రామాయణము

రాం సీతా రాం
సీతా రాం జై జై రామ్
రాం సీతా రాం
సీతా రాం జై జై రామ్

రాం సీతా రాం
సీతా రాం జై జై రామ్
రాం సీతా రాం
సీతా రాం జై జై రామ్

నువ్వు రాజకుమారివి జానకి
నువ్వు ఉండాల్సింది రాజభవనంలో

నా రాఘవ ఎక్కడుంటే అదే నా రాజమందిరం
మీ నీడైన మిమ్ముల్ని వదిలి వెళ్తుందేమో
మీ జానకి వెళ్ళదు

హో ఓ ఆదియు అంతము రామునిలోనే
మా అనుబంధము రామునితోనే
ఆప్తుడు బంధువు అన్నియు తానే
అలకలు పలుకులు ఆతనితోనే

సీతారాముల పున్నమిలోనే ఏ ఏ
నిరతము మా ఎద వెన్నెలలోనే

రాం సీతా రాం
సీతా రాం జై జై రామ్
రాం సీతా రాం
సీతా రాం జై జై రామ్

రాం సీతా రాం
సీతా రాం జై జై రామ్
రాం సీతా రాం
సీతా రాం జై జై రామ్

జానకి రాఘవది
ఎప్పటికీ ఈ జానకి రాఘవదే
నా రాఘవ ఎవరో
ఆయన్నే అడిగి తెలుసుకో
నన్ను తీసుకువెళ్ళినపుడు

దశరధాత్మజుని పదముల చెంత
కుదుటపడిన మది
ఎదుగదు చింతా

రామనామమను రత్నమే చాలు
గళమున దాల్చిన కలుగు శుభాలు
మంగళప్రదము శ్రీరాముని పయనమూ ఊ ఊ…
ధర్మ ప్రమాణము రామాయణము

రాం సీతా రాం
సీతా రాం జై జై రామ్
రాం సీతా రాం
సీతా రాం జై జై రామ్

రాం సీతా రాం
సీతా రాం జై జై రామ్
రాం సీతా రాం
సీతా రాం జై జై రామ్


Ho O Aadhiyu Anthamu Ramunilone
Maa Anubandhamu Raminithone
Aapthudu Bandhuvu Anniyi Thaane
Alakalu Palukulu Aathanithone
Seeta Ramula Punnamilone
Nirathamu Ee Edha Vennelalone

Ram Sita Ram
Sita Ram Jai Jai Ram
Ram Sita Ram
Sita Ram Jai Jai Ram

Ram Sita Ram
Sita Ram Jai Jai Ram
Ram Sita Ram
Sita Ram Jai Jai Ram

Dasharadhaathmajuni
Padhamula Chentha
Kudutapadina Madhi
Edhugadhu Chinthaa
Ramanaamamanu Rathname Chaalu
Galamuna Daalchina Kalugu Shubhaalu
Mangalapradhamu Sri Ramuni
Payanamu Oo Oo..

Ram Sita Ram
Sita Ram Jai Jai Ram
Ram Sita Ram
Sita Ram Jai Jai Ram

Ram Sita Ram
Sita Ram Jai Jai Ram
Ram Sita Ram
Sita Ram Jai Jai Ram

Ho O Aadhiyu Anthamu Ramunilone
Maa Anubandhamu Raminithone
Aapthudu Bandhuvu Anniyi Thaane
Alakalu Palukulu Aathanithone
Seeta Ramula Punnamilone
Nirathamu Ee Edha Vennelalone

Ram Sita Ram
Sita Ram Jai Jai Ram
Ram Sita Ram
Sita Ram Jai Jai Ram

Ram Sita Ram
Sita Ram Jai Jai Ram
Ram Sita Ram
Sita Ram Jai Jai Ram

Dasharadhaathmajuni
Padhamula Chentha
Kudutapadina Madhi
Edhugadhu Chinthaa
Ramanaamamanu Rathname Chaalu
Galamuna Daalchina Kalugu Shubhaalu
Mangalapradhamu Sri Ramuni
Payanamu Oo Oo..

Ram Sita Ram
Sita Ram Jai Jai Ram
Ram Sita Ram
Sita Ram Jai Jai Ram

Ram Sita Ram
Sita Ram Jai Jai Ram
Ram Sita Ram
Sita Ram Jai Jai Ram


We will be happy to hear your thoughts

Leave a Reply

Babu Chitti (బాబు చిట్టి)