మీరు కోరిన పాట లిరిక్స్ మేము మీకు అందిస్తాము వెబ్ సైట్ లో చిన్న సాంకేతిక లోపం వల్ల మేము మీకు రిప్లై ఇవ్వటం కుదరటంలేదు దయచేసి అర్ధం చేసుకోగలరు. | IF YOU DOESN'T KNOW HOW TO READ TELUGU PLEASE DON'T VISIT MY WEBSITE AGAIN. WHEN YOU FIND BABUCHITTI.COM WEBSITE IN SEARCH RESULT PLEASE AVOID. MY WEBSITE ONLY FOR TELUGU PEOPLE WHO KNOWS HOW TO READ AND WRITE TELUGU.

నాలోన శివుడు గలడు పాట లిరిక్స్

13
నాలోన శివుడు గలడు పాట లిరిక్స్
సినిమా

(Movie)

 పాట

(Song)

 పాడినవారు

(Singer)

 లిరిక్స్ వ్రాసినవారు

(Lyric Writer)

 సంగీతం

(Music)

Naalona sivudu galadu
Tanikella Bharani, Parthasarathy
Tanikella Bharani
Veenapani


నాలోన శివుడు గలడు… నీలోన శివుడు గలడు
నాలోన శివుడు గలడు… నీలోన శివుడు గలడు
నాలోన గల శివుడు… నీలోన గల శివుడు లోకమ్ములేలగలడు..!

నాలోన గల శివుడు… నీలోన గల శివుడు లోకమ్ములేలగలడు
కోరితే శోకమ్ముబాపగలడు…

నాలోన శివుడు గలడు… నీలోన శివుడు గలడు
నాలోన శివుడు గలడు… నీలోన శివుడు గలడు

నాలోన శివుడు గలడు… నీలోన శివుడు గలడు
నాలోన గల శివుడు… నీలోన గల శివుడు గంగపైకెత్తగలడు
నాలోన గల శివుడు… నీలోన గల శివుడు గంగపైకెత్తగలడు
పాపులను తుంగలో తొక్కగలడు…!

నాలోన శివుడు గలడు… నీలోన శివుడు గలడు
నాలోన శివుడు గలడు… నీలోన శివుడు గలడు

నాలోన శివుడు గలడు… నీలోన శివుడు గలడు
నాలోన గల శివుడు… నీలోన గల శివుడు కొండపై ఉండగలడు
నాలోన గల శివుడు… నీలోన గల శివుడు కొండపై ఉండగలడు
వరమిచ్చి గుండెలో పండగలడు…!

నాలోన శివుడు గలడు… నీలోన శివుడు గలడు
నాలోన శివుడు గలడు… నీలోన శివుడు గలడు

నాలోన శివుడు గలడు… నీలోన శివుడు గలడు
నాలోన గల శివుడు… నీలోన గల శివుడు ఒక కన్ను తెరవగలడు
నాలోన గల శివుడు… నీలోన గల శివుడు ఒక కన్ను తెరవగలడు
వద్దంటే రెంటిని మూయగలడు…!

నాలోన శివుడు గలడు… నీలోన శివుడు గలడు
నాలోన శివుడు గలడు… నీలోన శివుడు గలడు

నాలోన శివుడు గలడు… నీలోన శివుడు గలడు
నాలోన గల శివుడు… నీలోన గల శివుడు సగము పంచియ్యగలడు
నాలోన గల శివుడు… నీలోన గల శివుడు సగము పంచియ్యగలడు
తిక్కతో అసలు తుంచేయగలడు..!

నాలోన శివుడు గలడు… నీలోన శివుడు గలడు
నాలోన శివుడు గలడు… నీలోన శివుడు గలడు

నాలోన శివుడు గలడు… నీలోన శివుడు గలడు
నాలోన గల శివుడు… నీలోన గల శివుడు మనలోన కలవగలడు
నాలోన గల శివుడు… నీలోన గల శివుడు మనలోన కలవగలడు
దయతోటి తనలోన కలపగలడు..!

నాలోన శివుడు గలడు… నీలోన శివుడు గలడు
నాలోన శివుడు గలడు… నీలోన శివుడు గలడు

నాలోన శివుడు గలడు… నీలోన శివుడు గలడు
నాలోన గల శివుడు… నీలోన గల శివుడు నాటకాలాడగలడు
నాలోన గల శివుడు… నీలోన గల శివుడు నాటకాలాడగలడు
తెరదించి మూటకట్టేయగలడు..!


Naalona sivudu galadu..
Neelona sivudu galadu
Naalona sivudu galadu..
Neelona sivudu galadu

Naalona gala sivudu..
Neelona gala sivudu..
Lokammu lelagaladu
Naalona gala sivudu..
Neelona gala sivudu..
Lokammu lelagaladu
Korite sokammu aapagaladu

Naalona sivudu galadu..
Neelona sivudu galadu
Naalona sivudu galadu..
Neelona sivudu galadu

Naalona sivudu galadu..
Neelona sivudu galadu
Naalona gala sivudu..
Neelona gala sivudu..
Ganga paikettagaladu
Naalona gala sivudu..
Neelona gala sivudu..
Ganga paikettagaladu
Paapulanu tungalo tokkagaladu

Naalona sivudu galadu..
Neelona sivudu galadu
Naalona sivudu galadu..
Neelona sivudu galadu

Naalona sivudu galadu..
Neelona sivudu galadu
Naalona gala sivudu..
Neelona gala sivudu..
Kondapai undagaladu
Naalona gala sivudu..
Neelona gala sivudu..
Kondapai undagaladu
Varamicchi gundelo pandagaladu

Naalona sivudu galadu..
Neelona sivudu galadu
Naalona sivudu galadu..
Neelona sivudu galadu

Naalona sivudu galadu..
Neelona sivudu galadu
Naalona gala sivudu..
Neelona gala sivudu..
Oka kannu teravagaladu
Naalona gala sivudu..
Neelona gala sivudu..
Oka kannu teravagaladu
Vaddante rentini mooyagaladu

Naalona sivudu galadu..
Neelona sivudu galadu
Naalona sivudu galadu..
Neelona sivudu galadu

Naalona sivudu galadu..
Neelona sivudu galadu
Naalona gala sivudu..
Neelona gala sivudu..
Sagamu panchiyyagaladu
Naalona gala sivudu..
Neelona gala sivudu..
Sagamu panchiyyagaladu
Tikkato asalu tuncheyagaladu

Naalona sivudu galadu..
Neelona sivudu galadu
Naalona sivudu galadu..
Neelona sivudu galadu

Naalona sivudu galadu..
Neelona sivudu galadu
Naalona gala sivudu..
Neelona gala sivudu..
Manalona kalavagaladu
Naalona gala sivudu..
Neelona gala sivudu..
Manalona kalavagaladu
Dayatoti tanalona kalapagaladu

Naalona sivudu galadu..
Neelona sivudu galadu
Naalona sivudu galadu..
Neelona sivudu galadu

Naalona sivudu galadu..
Neelona sivudu galadu
Naalona gala sivudu..
Neelona gala sivudu..
Naatakaalaadagaladu
Naalona gala sivudu..
Neelona gala sivudu..
Naatakaalaadagaladu
Teradinchi mootagatteyagaladu

Naatakaalaadagaladu..
Teradinchi mootagatteyagaladu
Naatakaalaadagaladu..
Teradinchi mootagatteyagaladu
Naatakaalaadagaladu..
Teradinchi mootagatteyagaladu

1 Comment
  1. Reply
    Atreya Sarma Uppaluri March 7, 2024 at 8:03 am

    అలవోకగా ఆధ్యాత్మిక ఆనందపుటూయలపై ఊగించే జానపద బాణీలోనున్న తీయని శివుని పాటలు. పంచినందుకు ఎంతో కృతజ్ఞతలు.

Leave a Reply

Babu Chitti (బాబు చిట్టి)