మీరు కోరిన పాట లిరిక్స్ మేము మీకు అందిస్తాము వెబ్ సైట్ లో చిన్న సాంకేతిక లోపం వల్ల మేము మీకు రిప్లై ఇవ్వటం కుదరటంలేదు దయచేసి అర్ధం చేసుకోగలరు. | IF YOU DOESN'T KNOW HOW TO READ TELUGU PLEASE DON'T VISIT MY WEBSITE AGAIN. WHEN YOU FIND BABUCHITTI.COM WEBSITE IN SEARCH RESULT PLEASE AVOID. MY WEBSITE ONLY FOR TELUGU PEOPLE WHO KNOWS HOW TO READ AND WRITE TELUGU.

ఎంతా మోసగాడివయ్యా శివ పాట లిరిక్స్

4
ఎంతా మోసగాడివయ్యా శివ పాట లిరిక్స్
సినిమా

(Movie)

 పాట

(Song)

 పాడినవారు

(Singer)

 లిరిక్స్ వ్రాసినవారు

(Lyric Writer)

 సంగీతం

(Music)

Enta Mosagadivayya Siva
Tanikelle bharani
Veenapani
Tanikelle bharani

Veenapani


ఎంతా మోసగాడివయ్యా శివ, నువ్వెంత వేషగాడివయ్యా శివా
ఎంతా మోసగాడివయ్యా శివ, నువ్వెంత వేషగాడివయ్యా శివా
బైటికేమొ లింగ రూపమయ్యా శివా…

బైటికేమొ లింగ రూపమయ్యా శివ, నీకు లోపల స్ర్తీ రంగ రూపమయ్యా శివా
ఎంతా మోసగాడివయ్యా శివ, నువ్వెంత వేషగాడివయ్యా శివా
ఎంతా మోసగాడివయ్యా శివ, నువ్వెంత వేషగాడివయ్యా శివా
పైన మూడు నామాలేనయ్యా శివా…

పైన మూడు నామాలేనయ్యా శివ, నీకు లోన వేయి నామాలంటయ్యా శివా
ఎంతా మోసగాడివయ్యా శివ, నువ్వెంత వేషగాడివయ్యా శివా
ఎంతా మోసగాడివయ్యా శివ, నువ్వెంత వేషగాడివయ్యా శివా
పైపైనే అభిషేకాలయ్యా శివా…

పైపైనే అభిషేకాలయ్యా శివ, నీకు అలంకారమంట లోపలయ్యా శివా
ఎంతా మోసగాడివయ్యా శివ, నువ్వెంత వేషగాడివయ్యా శివా
ఎంతా మోసగాడివయ్యా శివ, నువ్వెంత వేషగాడివయ్యా శివా
బైటికేమొ తోలు బట్టలయ్యా శివా…

బైటికేమొ తోలు బట్టలయ్యా శివ, నీకు లోపల పీతాంబరాలయ్యా శివా
ఎంతా మోసగాడివయ్యా శివ, నువ్వెంత వేషగాడివయ్యా శివా
ఎంతా మోసగాడివయ్యా శివ, నువ్వెంత వేషగాడివయ్యా శివా
నెత్తిన గంగమ్మ తల్లయ్యా శివా…

నెత్తిన గంగమ్మ తల్లయ్యా శివ, నీ కాల్ల కాడ పుట్టేనంటయ్యా శివా
ఎంతా మోసగాడివయ్యా శివ, నువ్వెంత వేషగాడివయ్యా శివా
ఎంతా మోసగాడివయ్యా శివ, నువ్వెంత వేషగాడివయ్యా శివా
వల్ల కాడే వైకుంఠమయ్యా శివా…

వల్ల కాడే వైకుంఠమయ్యా శివ, నీకు కాలకూఠమె అమృతమయ్యా శివా
ఎంతా మోసగాడివయ్యా శివ, నువ్వెంత వేషగాడివయ్యా శివా
ఎంతా మోసగాడివయ్యా శివ, నువ్వెంత వేషగాడివయ్యా శివా
కడతేర్చేవాడ వీవెనయ్యా శివా…

కడతేర్చేవాడ వీవెనయ్యా శివ, మమ్ము కాపాడేవాడ వీవెనయ్యా శివా
ఎంతా మోసగాడివయ్యా శివ, నువ్వెంత వేషగాడివయ్యా శివా
ఎంతా మోసగాడివయ్యా శివ, నువ్వెంత వేషగాడివయ్యా శివా
ఎంతా పిచ్చివాడవయ్యా శివా…

ఎంతా పిచ్చివాడవయ్యా శివ, నువ్వెంత మంచి వాడివయ్యా …
శివా, ఎంతా పిచ్చివాడవయ్యా శివ,
నువ్వంతా మంచి ఎంతెంతా మంచి ఎంతెంతెంతా మంచి వాడివయ్యా … శివా .

We will be happy to hear your thoughts

Leave a Reply

Babu Chitti (బాబు చిట్టి)