మీరు కోరిన పాట లిరిక్స్ మేము మీకు అందిస్తాము వెబ్ సైట్ లో చిన్న సాంకేతిక లోపం వల్ల మేము మీకు రిప్లై ఇవ్వటం కుదరటంలేదు దయచేసి అర్ధం చేసుకోగలరు. | IF YOU DOESN'T KNOW HOW TO READ TELUGU PLEASE DON'T VISIT MY WEBSITE AGAIN. WHEN YOU FIND BABUCHITTI.COM WEBSITE IN SEARCH RESULT PLEASE AVOID. MY WEBSITE ONLY FOR TELUGU PEOPLE WHO KNOWS HOW TO READ AND WRITE TELUGU.

ఏకదంతాయ వక్రతుండాయ గౌరి తనయ ధీమహి పాట లిరిక్స్

0
ఏకదంతాయ వక్రతుండాయ గౌరి తనయ ధీమహి పాట లిరిక్స్
సినిమా

(Movie)

 పాట

(Song)

 పాడినవారు

(Singer)

 లిరిక్స్ వ్రాసినవారు

(Lyric Writer)

 సంగీతం

(Music)

ఏకదంతాయ వక్రతుండాయ గౌరి తనయ ధీమహి

(Ekadanthaya Vakratundaya Gauri Tanya Dheemahi)

సుప్రభ కె వి

(Suprabha KV)

శంకర్ మహదేవన్

(Sankar Mahadevan)

ఆఆఆఆఆ ఆఆఆఆఆ…..

గణనాయకాయ గణదైవతాయ
గనదక్షాయ ధీమహీ
గుణ శరీరాయ గుణ మండితాయ
గుణేషాయ ధీమహీ
గుణాధీతాయ గుణాధీశాయ
గుణ ప్రవిష్టాయ ధీమహీ

ఏకదంతాయ వక్రతుండాయ
గౌరీ తనయాయ ధీమహి
గజేషాణాయ బాలాచంద్రాయ
శ్రీ గణేషాయ ధీమహి

ఏకదంతాయ వక్రతుండాయ
గౌరీ తనయాయ ధీమహి
గజేషాణాయ బాలాచంద్రాయ
శ్రీ గణేషాయ ధీమహి

గానచతురాయ గానప్రాణాయ
గానాంతరాత్మనె
గానౌచుకాయ
గానమత్తాయ గానౌ చుక మనసే

గురు పూజితాయ, గురు దైవతాయ
గురు కులత్వాయినే
గురు విక్రమాయ, గుయ్య ప్రవరాయ
గురవే గుణ గురవే

గురుదైత్య కలక్షేత్రె
గురు ధర్మ సదా రాధ్యాయ
గురు పుత్ర పరిత్రాత్రే
గురు పాకండ కండ కాయ

గీత సారాయ
గీత తత్వాయ
గీత కోత్రాయ ధీమహి

గూడ గుల్ఫాయ
గంట మత్తాయ
గోజయ ప్రదాయ ధీమహి
గుణాధీతాయ గుణాధీశాయ
గుణ ప్రవిష్టాయ ధీమహీ

ఏకదంతాయ వక్రతుండాయ
గౌరీ తనయాయ ధీమహి
గజేషాణాయ బాలాచంద్రాయ
శ్రీ గణేషాయ ధీమహి

ఏకదంతాయ వక్రతుండాయ
గౌరీ తనయాయ ధీమహి
గజేషాణాయ బాలాచంద్రాయ
శ్రీ గణేషాయ ధీమహి

గ్రంధ గీతాయ
గ్రంధ గేయాయ
గ్రంధాంతరాత్మనె
గీత లీనాయ గీతాశ్రయాయ
గీత వాద్య పఠవే

గేయ చరితాయ గాయ గవరాయ
గంధర్వపీకృపే
గాయకాధీన విగ్రహాయ
గంగాజల ప్రణయవతే

గౌరీ స్తనందనాయ
గౌరీ హృదయ నందనాయ
గౌర భానూ సుఖాయ
గౌరి గణేశ్వరాయ

గౌరి ప్రణయాయ
గౌరి ప్రవనాయ
గౌర భావాయ ధీమహి

గోసహస్త్రాయ
గోవర్ధనాయ
గోప గోపాయ ధీమహి
గుణాధీతాయ గుణాధీశాయ
గుణ ప్రవిష్టాయ ధీమహీ

ఏకదంతాయ వక్రతుండాయ
గౌరీ తనయాయ ధీమహి
గజేషాణాయ బాలాచంద్రాయ
శ్రీ గణేషాయ ధీమహ

ఏకదంతాయ వక్రతుండాయ
గౌరీ తనయాయ ధీమహి
గజేషాణాయ బాలాచంద్రాయ
శ్రీ గణేషాయ ధీమహి


Aa Aa… Aaa Aaa Aa Aaa

Vakratunda Mahaakaaya… Sooryakoti Samaprabha
Nirvighnam Kurumedeva… Sarva Kaaryeshu Sarvadha…

Gananaayakaaya Ganadaivathaaya Ganadhyakshaya Dheemahi
Guna Shareeraaya… Guna Mandhitaaya
Guneshanaya Dheemahi…
Gunaadheethaaya Gunaadheeshaaya
Guna Pravishtaaya Dheemahi…

Ekadanthaaya Vakrathundaaya… Gauri Thanayaaya Dheemahi
Gajeshaanaaya Bhalachandraaya Shree Ganeshaaya Dheemahi…

Ekadanthaaya Vakrathundaaya… Gauri Thanayaaya Dheemahi
Gajeshaanaaya Bhalachandraaya Shree Ganeshaaya Dheemahi…

Gaanachathuraaya Gaanapraanaaya Gaanaantharaathmane
Gaanotsukhaya Gaanamattaaya Gaanotsukha Manase…
Guru Poojithaaya Guru Dhaivathaaya Guru Kulasthaayine
Guru Vikramaaya Guyha Pravaraaya Gurave Guna Gurave

Gurudaithya Kalaakchethre… Guru Sarva Saraa Raadhyaaya
Guru Puthra Parithraathre… Guru Paakhanda Khanda Khaaya

Geeta Saaraya Geeta Thathvaaya… Geeta Gothraaya Dheemahi
Gooda Gulfaaya Gandha Mattaaya… Gojaya Pradhaaya Dheemahi
Gunaadheethaaya Gunaadheeshaaya… Guna Pravishtaaya Dheemahi

Ekadanthaaya Vakrathundaaya… Gauri Thanayaaya Dheemahi
Gajeshaanaaya Bhalachandraaya Shree Ganeshaaya Dheemahi…
Ekadanthaaya Vakrathundaaya… Gauri Thanayaaya Dheemahi
Gajeshaanaaya Bhalachandraaya Shree Ganeshaaya Dheemahi…

Gananaayakaaya Ganadaivathaaya Ganadhyakshaya Dheemahi
Guna Shareeraaya… Guna Mandhitaaya
Guneshanaya Dheemahi…
Gunaadheethaaya Gunaadheeshaaya
Guna Pravishtaaya Dheemahi…

Ekadanthaaya Vakrathundaaya… Gauri Thanayaaya Dheemahi
Gajeshaanaaya Bhalachandraaya Shree Ganeshaaya Dheemahi…

Gananaayakaaya Ganadaivathaaya Ganadhyakshaya Dheemahi
Guna Shareeraaya… Guna Mandhitaaya
Guneshanaya Dheemahi…
Gunaadheethaaya Gunaadheeshaaya
Guna Pravishtaaya Dheemahi…

Ekadanthaaya Vakrathundaaya… Gauri Thanayaaya Dheemahi
Gajeshaanaaya Bhalachandraaya Shree Ganeshaaya Dheemahi…
Ekadanthaaya Vakrathundaaya… Gauri Thanayaaya Dheemahi
Gajeshaanaaya Bhalachandraaya Shree Ganeshaaya Dheemahi…

Gaanachathuraaya Gaanapraanaaya Gaanaantharaathmane
Gaanotsukhaya Gaanamattaaya Gaanotsukha Manase…
Guru Poojithaaya Guru Dhaivathaaya Guru Kulasthaayine
Guru Vikramaaya Guyha Pravaraaya Gurave Guna Gurave
Gurudaithya Kalaakchethre… Guru Sarva Saraa Raadhyaaya
Guru Puthra Parithraathre… Guru Paakhanda Khanda Khaaya

Geeta Saaraya Geeta Thathvaaya… Geeta Gothraaya Dheemahi
Gooda Gulfaaya Gandha Mattaaya… Gojaya Pradhaaya Dheemahi
Gunaadheethaaya Gunaadheeshaaya… Guna Pravishtaaya Dheemahi

Ekadanthaaya Vakrathundaaya… Gauri Thanayaaya Dheemahi
Gajeshaanaaya Bhalachandraaya Shree Ganeshaaya Dheemahi…
Ekadanthaaya Vakrathundaaya… Gauri Thanayaaya Dheemahi
Gajeshaanaaya Bhalachandraaya Shree Ganeshaaya Dheemahi…

Gananaayakaaya Ganadaivathaaya Ganadhyakshaya Dheemahi
Guna Shareeraaya… Guna Mandhitaaya
Guneshanaya Dheemahi…
Gunaadheethaaya Gunaadheeshaaya
Guna Pravishtaaya Dheemahi…

Ekadanthaaya Vakrathundaaya… Gauri Thanayaaya Dheemahi
Gajeshaanaaya Bhalachandraaya Shree Ganeshaaya Dheemahi…


We will be happy to hear your thoughts

Leave a Reply

Babu Chitti (బాబు చిట్టి)