మీరు కోరిన పాట లిరిక్స్ మేము మీకు అందిస్తాము వెబ్ సైట్ లో చిన్న సాంకేతిక లోపం వల్ల మేము మీకు రిప్లై ఇవ్వటం కుదరటంలేదు దయచేసి అర్ధం చేసుకోగలరు. | IF YOU DOESN'T KNOW HOW TO READ TELUGU PLEASE DON'T VISIT MY WEBSITE AGAIN. WHEN YOU FIND BABUCHITTI.COM WEBSITE IN SEARCH RESULT PLEASE AVOID. MY WEBSITE ONLY FOR TELUGU PEOPLE WHO KNOWS HOW TO READ AND WRITE TELUGU.

భలేగుంది బాలా పాట లిరిక్స్

5
భలేగుంది బాలా పాట లిరిక్స్

 

సినిమా

(Movie)

 పాట

(Song)

 పాడినవారు

(Singer)

 లిరిక్స్ వ్రాసినవారు

(Lyric Writer)

 సంగీతం

(Music)

శ్రీకారం

(Sreekaram)

భలేగుంది బాలా

(Bhalegundi Baalaa)

పెంచలదాస్

(Penchal Das)

పెంచలదాస్,

నూతన మోహన్

(Penchal Das, Nutana Mohan)

మిక్కి జె మేయర్

(Mickey J.Meyar)

 

 


వచ్చానంటివో పోతానంటివో వగలు పలుకుతావే
కట్టమింద పొయ్యే అలకల సిలకా
భలేగుంది బాలా
దాని ఎధాన, దాని ఎధాన
దాని ఎధాన ఉండే పూల పూల రైక భలేగుందే బాలా

వచ్చానంటివో, పోతానంటివో వగలు పలుకుతావే
వచ్చానంటివో, పోతానంటివో వగలు పలుకుతావే
కట్టమింద హ్హా, కట్టమింద భలే
కట్టమింద పొయ్యే అలకల సిలకా
భలేగుంది బాలా
దాని ఎధాన దాని ఎధాన
దాని ఎధాన ఉండే పూల పూల రైక భలేగుందే బాలా

అరెరెరెరే….. నారి నారి వయ్యారి సుందరి నవ్వు మొఖముదాన
నారీ నారీ వయ్యారి సుందరి నవ్వు మొఖముదాన
నీ నవ్వు మొఖం నీ నవ్వు మొఖం
నీ నవ్వు మొఖంమింద నంగనాచి అలక భలేగుంది బాలా
నీ నవ్వు మొఖంమింద నంగనాచి అలక భలేగుంది బాలా

వచ్చానంటివో పోతానంటివో…. వగలు పలుకుతావే
కట్టమింద పొయ్యే అలకల సిలకా భలేగుంది బాలా
దాని ఎధాన ఉండే పూల పూల రైక భలేగుందే బాలా

తిక్కరేగి ఎక్కినావు కోమలి అలక నులక మంచం
తిక్కరేగి ఎక్కినావు కోమలి అలక నులక మంచం
అలసందా పోవ్వ నీకు అలక ఏలనే అగుడు సేయ తగునా
అలసందా పోవ్వ నీకు అలక ఏలనే అగుడు సేయ తగునా

వచ్చానంటివో అరె వచ్చానంటివో ఓ ఓఓ
వచ్చానంటివో, పోతానంటివో వగలు పలుకుతావే
కట్టమింద పొయ్యే అలకల సిలకా భలేగుంది బాలా….. ఏ బాలా
దాని ఎధాన ఉండే పూల పూల రైక భలేగుందే బాలా

అరెరెరెరే…… సురుకు సూపు సొరకత్తులిసరకే సింత ఏల బాలా
సురుకు సూపు సొరకత్తులిసరకే సింత ఏల బాలా
కారమైన, ముది కారామైన…
ముది కారమైన మూతి ఇరుపులు భలేగున్నయే బాలా
నీ అలక తీరనూ ఏమి భరణము ఇవ్వగలను భామ

ఎన్నెలైన ఏమంత నచ్చదూ……
ఎన్నెలైన ఏమంత నచ్చదు నువ్వు లేని చోటా
ఎన్నేలైన ఏమంత నచ్చదు నువ్వు లేని చోటా
నువ్వు పక్కనుంటే నువ్వు పక్కానుంటే
నువ్వు పక్కనుంటే ఇంకేమి వద్దులే చెంత చేర రావా
ఇంకనైన పట్టించుకుంటనని మాట ఇవ్వు మావా
తుర్రుమంటు పైకెగిరిపోద్ది నా అలక సిటికలోన


Vachhanantivo Pothanantivo Vagalu Palukuthave
Kattaminda Poyye Alakala Silaka Bhalegundi Bala
Dhani Edhana Dhani Edhana Dhani Edhana Unde
Poola Poola Raika Bhalegundhi Bala

Vachhanantivo Pothanantivo Vagalu Palukuthave
Vachhanantivo Pothanantivo Vagalu Palukuthave
Kattaminda Haa Valle Kattaminda Poyye Alakala Silaka
Bhalegundi Bala
Dhani Edhana Dhani Edhana
Dhani Edhana Unde Poola Poola Raika Bhalegundhi Bala

Arererere Nari Nari Vayari Sundari
Navvumakam Dhana Naree Naree Vayari Sundari
Navvumakam Dhana
Nee Navvu Mokham
Nee Navvumakam – Nee Navvumakam
Mindha Nanganachi Alaka Bhalegundi Bala

Nee Navvu Mokham Mindha
Nanganachi Alaka Bhalegundi Bala

Vachhanantivo Pothanantivo Vagalu Palukuthave
Kattaminda Poyye Alakala Silaka Bhalegundi Bala
Dhani Edhana Unde Poola Poola Raika Bhalegundhi Bala

Thikkaregi Ekkinavu Komali Alaka Nulaka Mancham
Thikkaregi Ekkinavu Komali Alaka Nulaka Mancham
Alasandha Povva Neeku Alaka Elane Agudu Seya Thaguna
Alasandha Povva Neeku Alaka Elane Agudu Seya Thaguna

Vachhanantivo… Arre Vachhanantivo….
Vachhanantivo Pothanantivo Vagalu Palukuthave
Kattaminda Poyye Alakala Chilaka Bhalegundi Bala
Dhani Edhana Unde Poola Poola Raika Bhalegundhi Bala

Are..Re…Re…Re..Re…
Suruku Soopu Sorakatthulisarake Chinta Ela Bala
Suruku Soopu Sorakatthulisarake Chinta Ela Bala
Karamaina, Mudhi Karamaina
Mudhi Karamaina Moothi Irupulu Bhalegunnaye Bala
Nee Alaka Theeranoo Emi Bharanamu Ivvagalanu Bhama

Ennelaina Emantha Nachhadhu
Ennelaina Emantha Nachhadhu Nuvvuleni Chota….
Ennelaina Emantha Nachhadhu Nuvvuleni Chota….
Nuvvu Pakkanunte.. Nuvvu Pakkanunte
Nuvvu Pakkanunte Inkemi Vaddhule Chentha Chera Rava
Inkanaina Pattinchukuntanani Mata Ivvu Mava
Thurrumantu Paikegiripoddhi Na Alaka Sitikalona

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణా తెలుగు ప్రజలకోసం కేవలం సినిమా వార్తలు, అభిమాన హీరో మరియు హీరోయిన్ ఫోటోలు, ఆరోగ్య చిట్కాలు మరెన్నో కొత్త విషయాలు మొత్తం నేను తెలుగులో అందిస్తున్నాను.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a Reply

Babu Chitti (బాబు చిట్టి)