జియో కొత్త సంవత్సరం ఆఫర్ ఎంత భయంకరమైన పదకమో

0

జియో 4 జి (Jio New Year 2018 Offer) ఒక అద్బుతమైన ఆఫర్ కొత్త సంవత్సరం కోసం ప్రవేశ పెట్టింది. అసలు ఇంత అద్బుతమైన ఆఫర్ నా జీవితంలో ఎప్పుడు చూడలేదు.

ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే పరమ చెత్త ఆఫర్.

jio new year 2018 offer

ఆఫర్ వోచేర్ 1:

199 రూపాయలు, రోజు  1.2 జి బి డేటా 28 రోజులు గడువు.

ఆఫర్ వోచర్ 2:

299 రూపాయలు, రోజు 2 జి.బి డేటా 28 రోజులు గడువు.

మాములు ఆఫర్ తో పోల్చి చుస్తే మీకే అర్ధం అవ్తుంది మీ జేబులకు చిల్లు ఎలా పడుతుందో.

ఒక సరి 399 వోచర్ తో 199 వోచర్ పోల్చి చూద్దాం.

399 – 70 రోజులు గడువు – రోజు 1 జి.బి డేటా – 70 రోజులకు 70 జి బి డేటా.

199 x 199 = 398 – 56 రోజులు గడువు – రోజుకు 1.2 జి.బి డేటా 56 రోజులకు 56 x 1.2 = 67.2 జి.బి.

 

2.8 జి.బి వేస్ట్ 14 రోజులు బొక్క. కాబట్టి ఇలాంటి చెత్త ఆఫర్ ని దయచేసి ఎంచుకోవద్దు.

 

Comments

comments

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణా తెలుగు ప్రజలకోసం కేవలం సినిమా వార్తలు, అభిమాన హీరో మరియు హీరోయిన్ ఫోటోలు, ఆరోగ్య చిట్కాలు మరెన్నో కొత్త విషయాలు మొత్తం నేను తెలుగులో అందిస్తున్నాను.

Register New Account
Reset Password

Send this to a friend