మీరు కోరిన పాట లిరిక్స్ మేము మీకు అందిస్తాము వెబ్ సైట్ లో చిన్న సాంకేతిక లోపం వల్ల మేము మీకు రిప్లై ఇవ్వటం కుదరటంలేదు దయచేసి అర్ధం చేసుకోగలరు. | IF YOU DOESN'T KNOW HOW TO READ TELUGU PLEASE DON'T VISIT MY WEBSITE AGAIN. WHEN YOU FIND BABUCHITTI.COM WEBSITE IN SEARCH RESULT PLEASE AVOID. MY WEBSITE ONLY FOR TELUGU PEOPLE WHO KNOWS HOW TO READ AND WRITE TELUGU.

ఎక్కడి మానుష జన్మము పాట లిరిక్స్

1
ఎక్కడి మానుష జన్మము పాట లిరిక్స్
SaveSavedRemoved 2

 

సినిమా

(Movie)

 పాట

(Song)

 పాడినవారు

(Singer)

 లిరిక్స్ వ్రాసినవారు

(Lyric Writer)

 సంగీతం

(Music)

ఏకం 

(Eakam)

ఎక్కడి మానుష జన్మము

(Yekkadi Maanusha Janmamu) 

శక్తిశ్రీ గోపాలన్

(Shaktisree Gopalan)

శ్రీ అన్నమాచార్యులు

(Sri Annama Charyulu)

జోస్ ఫ్రాన్క్లిన్

(Jose Franklin)

 

 


ఎక్కడి మానుష జన్మం బెత్తిన ఫలమే మున్నది
నిక్కము నిన్నే నమ్మితి నీ చిత్తంబికను…
నీ చిత్తంబికను….

ఎక్కడి మానుష జన్మం బెత్తిన ఫలమే మున్నది
నిక్కము నిన్నే నమ్మితి నీ చిత్తంబికను…
నీ చిత్తంబికను….

మరవను ఆహారంబును మరవను సంసార సుఖము
మరవను యింద్రియ భోగము మాధవ నీ మాయ…
మరవను ఆహారంబును మరవను సంసార సుఖము
మరవను యింద్రియ భోగము మాధవ నీ మాయ…

మరచెద సుజ్ఞానంబును మరచెద తత్త్వ రహస్యము
మరచెద గురువును దైవము మాధవ నీ మాయ…
మరచెద సుజ్ఞానంబును మరచెద తత్త్వ రహస్యము
మరచెద గురువును దైవము మాధవ నీ మాయ……..

ఎక్కడి మానుష జన్మం బెత్తిన ఫలమే మున్నది
నిక్కము నిన్నే నమ్మితి నీ చిత్తంబికను…
నీ చిత్తంబికను….

విడువను పాపము పుణ్యము విడువను నా దుర్గుణములు
విడువను మిక్కిలి యాశలు విష్ణుడ నీమాయ
విడువను పాపము పుణ్యము విడువను నా దుర్గుణములు
విడువను మిక్కిలి యాశలు విష్ణుడ నీమాయ

విడిచెద షట్కర్మంబులు విడిచెద వైరాగ్యంబును
విడిచెద నాచారంబును విష్ణుడ నీమాయ
విడిచెద షట్కర్మంబులు విడిచెద వైరాగ్యంబును
విడిచెద నాచారంబును విష్ణుడ నీమాయ

ఎక్కడి మానుష జన్మం బెత్తిన ఫలమే మున్నది
నిక్కము నిన్నే నమ్మితి నీ చిత్తంబికను…
నీ చిత్తంబికను….

తగిలెద బహు లంపటముల తగిలెద బహు బంధంబుల
తగులను మోక్షపు మార్గము తలపున యెంతైనా
తగిలెద బహు లంపటముల తగిలెద బహు బంధంబుల
తగులను మోక్షపు మార్గము తలపున యెంతైనా

అగపడి శ్రీ వేంకటేశ్వర అంతర్యామివై
నగి నగి నను నీవేలితి నాకా యీ మాయ
అగపడి శ్రీ వేంకటేశ్వర అంతర్యామివై
నగి నగి నను నీవేలితి నాకా యీ… మాయ…..

ఎక్కడి మానుష జన్మం బెత్తిన ఫలమే మున్నది
నిక్కము నిన్నే నమ్మితి నీ చిత్తంబికను…
నీ చిత్తంబికను….

ఎక్కడి మానుష జన్మం బెత్తిన ఫలమే మున్నది
నిక్కము నిన్నే నమ్మితి నీ చిత్తంబికను…
నీ చిత్తంబికను….


Yekkadi Maanusha Janmambetthina Phalamemunnadi
Nikkamu Ninne Nammithi Nee Chitthambikanu…
Nee Chitthambikanu…
Yekkadi Maanusha Janmambetthina Phalamemunnadi
Nikkamu Ninne Nammithi Nee Chitthambikanu…
Nee Chitthambikanu…

Maruvanu Aaharambunu Maruvanu Samsaara Sukhamu
Maruvanu Indriya Bhogamu Maadhava Nee Maaya….
Maruvanu Aaharambunu Maruvanu Samsaara Sukhamu
Maruvanu Indriya Bhogamu Maadhava Nee Maaya….

Maracheda Sugyanambunu Maracheda Thathva Rahasyamu
Maracheda Guruvunu Daivamu Maadhava Nee Maaya….
Maracheda Sugyanambunu Maracheda Thathva Rahasyamu
Maracheda Guruvunu Daivamu Maadhava Nee Maaya….

Yekkadi Maanusha Janmambetthina Phalamemunnadi
Nikkamu Ninne Nammithi Nee Chitthambikanu….
Nee Chitthambikanu….

Viduvanu Paapamu Punyamu Viduvanu Naa Durgunamulu
Viduvanu Mikkili Aashalu Vshnuda Nee Maaya…
Viduvanu Paapamu Punyamu Viduvanu Naa Durgunamulu
Viduvanu Mikkili Aashalu Vshnuda Nee Maaya…

Vidicheda Shatkrmambulu Vidicheda Vairaagyambunu
Vidicheda Naachaarambunu Vishnuda Nee Maaya
Vidicheda Shatkrmambulu Vidicheda Vairaagyambunu
Vidicheda Naachaarambunu Vishnuda Nee Maaya….

Yekkadi Maanusha Janmambetthina Phalamemunnadi
Nikkam Ninne Nammithi Nee Chitthambikanu….
Nee Chitthambikanu…

Thagileda Bahu Lampatamula Thagileda Bahu Badhambula
Thagulunu Mokshapu Maargamu Thalapuna Enthainaa
Thagileda Bahu Lampatamula Thagileda Bahu Badhambula
Thagulunu Mokshapu Maargamu Thalapuna Enthainaa….

Agapadi Shree Venkateshwara Antharyaamivai
Nagi Nagi Nanu Neevelithini Naakaa Ee Maaya
Agapadi Shree Venkateshwara Antharyaamivai
Nagi Nagi Nanu Neevelithini Naakaa Ee.. Maaya…

Yekkadi Maanusha Janmambetthina Phalamemunnadi
Nikkam Ninne Nammithi Nee Chitthambikanu
Nee Chitthambikanu….
Yekkadi Maanusha Janmambetthina Phalamemunnadi
Nikkam Ninne Nammithi Nee Chitthambikanu
Nee Chitthambikanu….

Comments

comments

Babu Chitti (బాబు చిట్టి)