మీరు కోరిన పాట లిరిక్స్ మేము మీకు అందిస్తాము వెబ్ సైట్ లో చిన్న సాంకేతిక లోపం వల్ల మేము మీకు రిప్లై ఇవ్వటం కుదరటంలేదు దయచేసి అర్ధం చేసుకోగలరు. | IF YOU DOESN'T KNOW HOW TO READ TELUGU PLEASE DON'T VISIT MY WEBSITE AGAIN. WHEN YOU FIND BABUCHITTI.COM WEBSITE IN SEARCH RESULT PLEASE AVOID. MY WEBSITE ONLY FOR TELUGU PEOPLE WHO KNOWS HOW TO READ AND WRITE TELUGU.

సారంగ దరియ పాట లిరిక్స్

2
సారంగ దరియ పాట లిరిక్స్

 

సినిమా

(Movie)

 పాట

(Song)

 పాడినవారు

(Singer)

 లిరిక్స్ వ్రాసినవారు

(Lyric Writer)

 సంగీతం

(Music)

లవ్ స్టొరీ

(Love Story) 

సారంగ దరియ

(Saranga Dariya)

మంగ్లీ 

(Mangli)

తెలంగాణ జానపదాలు 

(Telangana Janapadhalu)

పవన్ సి హెచ్

(Pawan.CH)

 

 


దాని కుడీ భుజం మీద కడవా…
దాని గుత్తెపు రైకలు మెరియా….
అది రమ్మంటె రాదురా సెలియా…
దాని పేరే సారంగ దరియా…..

దాని ఎడం భుజం మీద కడవా…
దాని యెజెంటు రైకలు మెరియా…..
అది రమ్మంటె రాదురా సెలియా….
దాని పేరే సారంగ దరియా………

కాళ్ళకు ఎండీ గజ్జెల్ లేకున్నా నడిస్తే ఘల్ ఘల్
కొప్పులో మల్లే దండల్ లేకున్నా చెక్కిలి గిల్ గిల్
నవ్వుల లేవుర ముత్యాల్ అది నవ్వితే వస్తాయ్ మురిపాల్
నోట్లో సున్నం కాసుల్ లేకున్నా తమల పాకుల్

మునిపంటితో మునిపంటితో మునిపంటితో నొక్కితే పెదవుల్
ఎర్రగా అయితదిర మన దిల్

చురియా చురియా చురియా అది సుర్మా పెట్టిన చురియా
అది రమ్మంటె రాదురా సెలియా
దాని పేరే సారంగ దరియా

దాని కుడీ భుజం మీద కడవా….
దాని గుత్తెపు రైకలు మెరియా…
అది రమ్మంటె రాదురా సెలియా….
దాని పేరే సారంగ దరియా……..

దాని ఎడం భుజం మీద కడవా….
దాని యెజెంటు రైకలు మెరియా……
అది రమ్మంటె రాదురా సెలియా…….
దాని పేరే సారంగ దరియా……….

రంగేలేని నా అంగీ జడ తాకితే అయితది నల్లంగి
మాటల ఘాటు లవంగి మర్లపడితే అది శివంగి
తీగలు లేని సారంగి వాయించబోతే అది ఫిరంగి
గుడియా గుడియా గుడియా అది చిక్కీ చిక్కని చిడియా
అది రమ్మంటె రాదురా సెలియా
దాని పేరే సారంగ దరియా……

దాని సెంపలు ఎన్నెల కురియా
దాని సెవులకు దుద్దులు మెరియా
అది రమ్మంటె రాదురా సెలియా
దాని పేరే సారంగ దరియా

దాని నడుం ముడతలే మెరియా
పడిపోతది మొగోళ్ళ దునియా
అది రమ్మంటె రాదురా సెలియా
దాని పేరే సారంగ దరియా

దాని కుడీ భుజం మీద కడవా….
దాని గుత్తెపు రైకలు మెరియా……
అది రమ్మంటె రాదురా సెలియా……..
దాని పేరే సారంగ దరియా…….

దాని ఎడం భుజం మీద కడవా…..
దాని యెజెంటు రైకలు మెరియా……….
అది రమ్మంటె రాదురా సెలియా……..
దాని పేరే సారంగ దరియా…………..


Dani Kudi Bhujam Meedha Kadva…
Dani Guttepu Raikulu Meriya….
Adhi Rammante Radhura Seliyaa….
Dani Pere Saranga Dariya……

Dani Edam Bhujam Meedha Kadva….
Dhani Yejentu Raikulu Meriya….
Adhi Rammante Radhura Seliyaa….
Dani Pere Saranga Dariya…..

Kaalluku Vendi Gajjel
Lekunna Nadiste Ghal Ghal
Koppula Malle Dandal
Lekunna Chekkili Gil Gil

Navulo Levura Mutyaal
Adhi Navite Vastay Muripal
Notulo Sunam Kaasul
Lekuna Thamala Paakul

Muripantito Muripantito Muripantito Nokkite Pedhavul
Earaga Aithadhira Manadil

Churiya Churiya Churiya
Adhi Surma Pettil Churiya
Adhi Rammante Radhura Seliya
Dani Pere Saranga Dariya

Dani Kudi Bhujam Meedha Kadva
Dani Guttepu Raikulu Meriya
Adhi Rammante Radhura Seliyaa
Dani Pere Saranga Dariya

Dani Edam Bhujam Meedha Kadva
Dhani Yejentu Raikulu Meriya
Adhi Rammante Radhura Seliyaa
Dani Pere Saranga Dariya

Rangeleni Naa Angi, Jada Taakite Ayitadi Nallangi
Maatala Ghatu Lavangi, Marla Padite Adi Sivangi
Teegalu Leni Saarangi, Vaayinchabote Adi Firangi
Gudiya Gudiya Gudiya
Adi Chikki Chikkan Chidiya
Adhi Rammante Radhura Seliya
Dani Pere Saranga Dariya

Dhani Sempal Ennala Kuriya
Dhani Sevulaku Duddhul Meriya
Adhi Rammante Radhura Seliya
Dani Pere Saranga Dariya

Dani Nadum Mudathale Meriya
Padipothadi Mogola Duniya
Adhi Rammante Radhura Seliya
Dani Pere Saranga Dariya

Dani Kudi Bhujam Meedha Kadva
Dani Guttepu Raikulu Meriya
Adhi Rammante Radhura Seliyaa
Dani Pere Saranga Dariya

Dani Edam Bhujam Meedha Kadva….
Dhani Yejentu Raikulu Meriya….
Adhi Rammante Radhura Seliyaa…..
Dani Pere Saranga Dariya……

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణా తెలుగు ప్రజలకోసం కేవలం సినిమా వార్తలు, అభిమాన హీరో మరియు హీరోయిన్ ఫోటోలు, ఆరోగ్య చిట్కాలు మరెన్నో కొత్త విషయాలు మొత్తం నేను తెలుగులో అందిస్తున్నాను.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a Reply

Babu Chitti (బాబు చిట్టి)