మీరు కోరిన పాట లిరిక్స్ మేము మీకు అందిస్తాము వెబ్ సైట్ లో చిన్న సాంకేతిక లోపం వల్ల మేము మీకు రిప్లై ఇవ్వటం కుదరటంలేదు దయచేసి అర్ధం చేసుకోగలరు. | IF YOU DOESN'T KNOW HOW TO READ TELUGU PLEASE DON'T VISIT MY WEBSITE AGAIN. WHEN YOU FIND BABUCHITTI.COM WEBSITE IN SEARCH RESULT PLEASE AVOID. MY WEBSITE ONLY FOR TELUGU PEOPLE WHO KNOWS HOW TO READ AND WRITE TELUGU.

ఓం మహాప్రాణ దీపం పాట లిరిక్స్

1
ఓం మహాప్రాణ దీపం పాట లిరిక్స్
సినిమా

(Movie)

 పాట

(Song)

 పాడినవారు

(Singer)

 లిరిక్స్ వ్రాసినవారు

(Lyric Writer)

 సంగీతం

(Music)

Sri Manjunatha
Om Mahapraana Deepam
Shankar Mahadeven
                   Veda Vyas
Hamsalekha


ఓం మహాప్రాణ దీపం శివం శివం
మహోంకార రూపం శివం శివం
మహా సూర్య చంద్రాది నేత్రం పవిత్రం
మహా గాఢ తిమిరాంతకం సౌరగాత్రం
మహా కాంతి బీజం… మహా దివ్య తేజం
భవాని సమేతం… భజే మంజునాథం
ఓం నమః శంకరాయచ… మయస్కరాయచ
నమః శివాయచ శివతరాయచ బవహరాయచ

మహాప్రాణ దీపం శివం శివం… భజే మంజునాథం శివం శివం
ఓం అద్వైత భాస్కరం… అర్ధనారీశ్వరం హృదశ హృదయంగమం
చతురుధది సంగమం, పంచభూతాత్మకం… శత్శత్రు నాశకం
సప్తస్వరేశ్వరం, అష్టసిద్దీశ్వరం… నవరస మనోహరం దశదిశాసువిమలం
మేకాదశోజ్వలం ఏకనాదేశ్వరం… ప్రస్తుతివ శంకరం ప్రనథ జన కింకరం
దుర్జన భయంకరం, సజ్జన శుభంకరం… ప్రాణి భవతారకం తకధిమిత కారకం
భువన భవ్య భవదాయకం… భాగ్యాత్మకం రక్షకం

ఈశం సురేశం ఋషేశం పరేశం… నటేశం గౌరీశం గణేశం భూతేశం
మహా మధుర పంచాక్షరీ మంత్రమార్షం… మహా హర్ష వర్ష ప్రవర్షం సుశీర్షం
ఓం… నమో హరాయచ స్మరహరాయచ…
పురహరాయచ రుద్రాయచ… భద్రాయచ ఇంద్రాయచ
నిత్యాయచ నిర్ణిద్రాయచ…

మహా ప్రాణ దీపం శివం శివం… భజే మంజునాదం శివం శివం
ఢంఢంఢ ఢంఢంఢ ఢంఢంఢ ఢంఢంఢ
ఢక్కా నినాద నవతాండవాడంబరమ్
తద్దిమ్మి తకదిమ్మి ధిధ్ధిమ్మి ధిమి ధిమ్మి
సంగీత సాహిత్య సుమకమల భంబరం
ఓంకార ఘ్రీంకార శ్రీంకార ఐంకార… మంత్ర బీజాక్షరం మంజు నాదేశ్వరం
ఋగ్వేద మాద్యం యజుర్వేద వేద్యం… సామ ప్రగీతం అధర్వప్రభాతం
పురాణేతిహాసం ప్రసీదం విశుద్ధం… ప్రపంచైకసూత్రం విరుద్దం సుసిద్ధం

నకారం మకారం శికారం వకారం యకారం నిరాకార సాకారసారం
మహాకాలకాలం మహా నీలకంఠం… మహానందనందం మహాట్టాట్టహాసం
ఝటాఝూట రంగైక గంగా సుచిత్రం… జ్జ్వల ద్వుగ్ర నేత్రమ్ సుమిత్రం సుగోత్రం

మహాకాశ భాశం… మహా భానులింగం
మహాభర్త్రు వర్ణం… సువర్ణం ప్రవర్ణం
సౌరాష్ట్ర సుందరం… సోమ నాదీశ్వరం
శ్రీశైల మందిరం… శ్రీ మల్లిఖార్జునం
ఉజ్జయిని పుర మహాకాళేశ్వరం
వైద్యనాదేశ్వరం… మహా భీమేశ్వరం
అమర లింగేశ్వరం… వామలింగేశ్వరం
కాశి విశ్వేశ్వరం… పరం ఘృష్మేశ్వరం
త్రయంబకేశ్వరం… నాగలింగేశ్వరం
శ్రీ… కేదార లింగేశ్వరం
అప్లింగాత్మకం జ్యోతి లింగాత్మకం
వాయు లింగాత్మకం… ఆత్మ లింగాత్మకం
అఖిల లింగాత్మకం… అగ్ని సోమాత్మకం

అనాదిం అమేయం అజేయం అచింత్యం అమోఘం అపూర్వం అనంతం అఖండం
అనాదిం అమేయం అజేయం అచింత్యం అమోఘం అపూర్వం అనంతం అఖండం
ధర్మస్థలక్షేత్ర వర పరంజ్యోతిం… ధర్మస్థలక్షేత్ర వర పరంజ్యోతిం
ధర్మస్థలక్షేత్ర వర పరంజ్యోతిం…

ఓం… నమః సోమాయచ… సౌమ్యాయచ
భవ్యాయచ… భాగ్యాయచ… శాంతయచ
శౌర్యాయచ… యోగాయచ… భోగాయచ
కాలాయచ… కాంతాయచ… రమ్యాయచ
గమ్యాయచ… ఈశాయచ… శ్రీశాయచ
శర్వాయచ… సర్వాయచ….


Om Mahapraanam Deepam Shivam Shivam
Mahomkara Roopam Shivam Shivam
Maha Surya Chandhraadhi Nethram Pavithram
Maha Gaada Thimiraanthakam Souragaathram
Mahakaanthi Beejam… Maha Divya Tejam
Bhavaani Sametham… Bhaje Manjunatham
Om Namah Shankarayacha… Mayaskaraayacha
Namah Shivayacha Shivatharaayacha Bavaharaayacha

Mahapraanam Deepam Shivam Shivam
Bhaje Manjunatham Shivam Shivam
Om Adhwaitha Bhaaskaram… Ardanaareeshwaram Hrudhasha Hrudhayangamam
Chathurudhadhi Sangamam, Panchabhoothaathmakam… Shathshathru Naashakam
Sapthaswareshwaram, Ashtasiddheeshwaram…
Navarasa Manoharam Dhashadhishaasuvimalam
Mekaadhashojwalam Ekanaadheshwaram…
Prasthuthiva Shankaram Pranatha Jana Kinkaram
Dhrjana Bhayankaram, Sajjana Shubhakaram…
Praani Bhavathaarakam Thakadhimitha Kaarakam
Bhuvana Bhavya Bhavadhaayakam… Bhaagyaathmakam Rakshakam

Eesham Suresham Rushesham Paresham…
Natesham Goureesham Ganesham Bhoothesham
Mahaa Madhura Panchaakshari Manthra Maarsham…
Maha Harsha Varsha Pravarsham Susheersham
Om… Namo Haraayacha Smaraharaayacha
Puraharaayacha Rudhraayacha… Bhadhraayacha Indhraayacha
Nithyaayacha Nirnidhraayacha…

Mahapraanam Deepam Shivam Shivam
Bhaje Manjunatham Shivam Shivam
DamDamDamDam DamDam Dam
Dakkaa Ninaanadha Navathaandavaadambaram
Thaddhimmi Thakadhimmi Dhiddhimmi Dhimi Dhimmi
Sangeetha Saahithyam Sumakamala Bhambaram
Omkaara Ghreenkaara Shreenkaara Imkaara… Manthra Beejaaksharam Naadheshwaram
Rugvedha Maadhyam Yajurwedha Vedhyam… Saama Prageetham Adhrvaprabhaatham
Puraanethihaasam Praseedham Vishuddham…
Prapanchaika Soothram Viruddham Susiddham

Nakaaram Makaaram Shikaaram Vakaaram Yakaaram Niraakaara Saakaarasaaram
Mahakaalakaalam Maha Neelakantam… Mahanandhanam Mahaattaattahaasam
Jhutaajhoota Rangaika Gangaa Suchithram…
Jjwala Dhvugra Nethram Sumithram Sugothram

Mahakaasha Bhaasham… Mahaabhaanu Lingam
Mahaa Bharthru Varnam… Suvarna Pravarnam
Souraashtra Sundharam… Somanaadheeshwaram
Srisaila Mandhiram… Sri Mallikharjunam
Ujjayini Pura Mahakaleshwaram
Vaidhyanaadheshwaram… Maha Bheemeshvaram
Amaralingeshwaram… Vaama Lingeshwaram
Kasi Vishweshwaram… Param Ghrushmeshwaram
Thrayambakeshwaram… Naaga Lingeshwaram
Sree… Kedhaara Lingeshwaram
Aplimgaathmakam Jyothilingaathmakam
Vaayu Lingaathmakam … Aathma Lingaathmakam
Akhila Lingaathmakam… Agni Somaathmakam

Anaadhim Ameyam Ajeyam Achithyam Amogham Apoorwam Anantham Akhandam ||2||
Dharmasthala Kshethra Vara Paramjyothim ||3||

Om Namah Somaayacha… Soumyaayacha
Bhavyayacha, Bhaagyaayacha, Shanthayacha
Shouryayacha Yogayacha, Bhogayacha
Kaalayacha, Kaanthayacha, Ramyaayacha
Gamyaayacha, Eeshaayacha, Srushaayacha
Sharvaayacha Sarwaayacha…

We will be happy to hear your thoughts

Leave a Reply

Babu Chitti (బాబు చిట్టి)