మీరు కోరిన పాట లిరిక్స్ మేము మీకు అందిస్తాము వెబ్ సైట్ లో చిన్న సాంకేతిక లోపం వల్ల మేము మీకు రిప్లై ఇవ్వటం కుదరటంలేదు దయచేసి అర్ధం చేసుకోగలరు. | IF YOU DOESN'T KNOW HOW TO READ TELUGU PLEASE DON'T VISIT MY WEBSITE AGAIN. WHEN YOU FIND BABUCHITTI.COM WEBSITE IN SEARCH RESULT PLEASE AVOID. MY WEBSITE ONLY FOR TELUGU PEOPLE WHO KNOWS HOW TO READ AND WRITE TELUGU.
User Posts: tollywood
1
జాతిరత్నాలు సినిమా పాటల లిరిక్స్
0

జాతిరత్నాలు సినిమా పాటల లిరిక్స్ తెలుగు మరియు ఇంగ్లీష్ బాషలో (Jathi Ratnalu Movie Songs Lyrics in Telugu and English). ఈ సినిమా సంగీతం సమకూర్చినవారు రాదన్. ఈ ...

1
చిట్టి నీ నవ్వంటే పాట లిరిక్స్
0

సినిమా (Movie)  పాట (Song)  పాడినవారు (Singer)  లిరిక్స్ వ్రాసినవారు (Lyric Writer)  సంగీతం (Music) జాతిరత్నాలు (Jathi ...

0
నా కనులు ఎపుడు పాట లిరిక్స్
0

  సినిమా (Movie)  పాట (Song)  పాడినవారు (Singer)  లిరిక్స్ వ్రాసినవారు (Lyric Writer)  సంగీతం (Music) ...

0
ఈశ్వరా పరమేశ్వర పాట లిరిక్స్
-1

  సినిమా (Movie)  పాట (Song)  పాడినవారు (Singer)  లిరిక్స్ వ్రాసినవారు (Lyric Writer)  సంగీతం (Music) ...

0
అదిగో ఓ జాబిలి పాట లిరిక్స్
0

  సినిమా (Movie)  పాట (Song)  పాడినవారు (Singer)  లిరిక్స్ వ్రాసినవారు (Lyric Writer)  సంగీతం (Music) ...

1
జల జల పాతం నువ్వు పాట లిరిక్స్
16

  సినిమా (Movie)  పాట (Song)  పాడినవారు (Singer)  లిరిక్స్ వ్రాసినవారు (Lyric Writer)  సంగీతం (Music) ...

0
మహా గణపతిం పాట లిరిక్స్
0

  సినిమా (Movie)  పాట (Song)  పాడినవారు (Singer)  లిరిక్స్ వ్రాసినవారు (Lyric Writer)  సంగీతం (Music) ...

1
ఒకే ఒక లోకం పాట లిరిక్స్
32

  సినిమా (Movie)  పాట (Song)  పాడినవారు (Singer)  లిరిక్స్ వ్రాసినవారు (Lyric Writer)  సంగీతం (Music) ...

0
డించకు డించకు డింక పాట లిరిక్స్
1

  సినిమా (Movie)  పాట (Song)  పాడినవారు (Singer)  లిరిక్స్ వ్రాసినవారు (Lyric Writer)  సంగీతం (Music) ...

Browsing All Comments By: tollywood
Babu Chitti (బాబు చిట్టి)