మీరు కోరిన పాట లిరిక్స్ మేము మీకు అందిస్తాము వెబ్ సైట్ లో చిన్న సాంకేతిక లోపం వల్ల మేము మీకు రిప్లై ఇవ్వటం కుదరటంలేదు దయచేసి అర్ధం చేసుకోగలరు. | IF YOU DOESN'T KNOW HOW TO READ TELUGU PLEASE DON'T VISIT MY WEBSITE AGAIN. WHEN YOU FIND BABUCHITTI.COM WEBSITE IN SEARCH RESULT PLEASE AVOID. MY WEBSITE ONLY FOR TELUGU PEOPLE WHO KNOWS HOW TO READ AND WRITE TELUGU.

శివుడే దేవుడనీ నేనంటే పాట లిరిక్స్

2
శివుడే దేవుడనీ నేనంటే పాట లిరిక్స్
సినిమా

(Movie)

 పాట

(Song)

 పాడినవారు

(Singer)

 లిరిక్స్ వ్రాసినవారు

(Lyric Writer)

 సంగీతం

(Music)

 

(Shivude Devudani Nenante)

 

(Peddapuli Eshwar)

 

(Gajel Venu)

 A k Bikshapathi


ఓం నమః శివాయ
ఓం నమః శివాయ
ఓం నమః శివాయ

శివుడే దేవుడనీ నేనంటే, ఏ ఏఏ
శివుడే దేవుడు కాదంటారు
శివ స్మరణే చెయ్యొద్దాంటారు
శంభో శంకర హర హర మహాదేవ
పార్వతీ పతియే నమః

శివుడే దేవుడనీ నేనంటే
(శివుడే దేవుడనీ నేనంటే)
శివుడే దేవుడు కాదంటారు
(శివుడే దేవుడు కాదంటారు)
శివ స్మరణే చెయ్యొద్దాంటారు
(శివ స్మరణే చెయ్యొద్దాంటారు)

శివయ్య శివయ్య… శివయ్య నీ మాయ
(శివయ్య శివయ్య శివయ్య నీ మాయ)
శివయ్య శివయ్య… నీ మాయ తెలియదయ్యా
(శివయ్య శివయ్య నీ మాయ తెలియదయ్యా)

శివుడే దేవుడనీ నేనంటే
శివుడే దేవుడు కాదంటారు
శివ స్మరణే చెయ్యొద్దాంటారు

పరమ శివుడని నేనంటే
(పరమ శివుడని నేనంటే)
పరమ శివుడని నేనంటే
(పరమ శివుడని నేనంటే)

పాములడిస్తడని నిన్నంటారు
పాములగారడని నిన్నంటారు
శివయ్య శివయ్య… శివయ్య నీ మాయ
శివయ్య శివయ్య… నాకు ఏమీ తెలియదయ్యా

శివుడే దేవుడనీ నేనంటే
శివుడే దేవుడు కాదంటారు
శివ స్మరణే చెయ్యొద్దాంటారు

గరళ కంఠుడని నేనంటే
(గరళ కంఠుడని నేనంటే)
గరళ కంఠుడని నేనంటే
(గరళ కంఠుడని నేనంటే)

గంగిరెద్దులోడని నిన్నంటారు
గంగిరెడ్లగాస్తడని నిన్నంటారు
శివయ్య శివయ్య… శివయ్య నీ మాయ
శివయ్య శివయ్య… ఎవరు తెలియరయ్యా

శివుడే దేవుడనీ నేనంటే
శివుడే దేవుడు కాదంటారు
శివ స్మరణే చెయ్యొద్దాంటారు

కాశీ విశ్వనాథుడని నేనంటే
(కాశీ విశ్వనాథుడని నేనంటే)
కాశీ విశ్వనాథుడని నేనంటే
(కాశీ విశ్వనాథుడని నేనంటే)

కాటిలో పంటడని నిన్నంటారు
కాటికాపలా అని నిన్నంటారు
శివయ్య శివయ్య… శివయ్య నీ మాయ
శివయ్య శివయ్య… ఎవరు తెలియరయ్యా

శివుడే దేవుడనీ నేనంటే
(శివుడే దేవుడనీ నేనంటే)
శివుడే దేవుడు కాదంటారు
(శివుడే దేవుడు కాదంటారు)
శివ స్మరణే చెయ్యొద్దాంటారు
(శివ స్మరణే చెయ్యొద్దాంటారు)


Om Namah Shivaya
Om Namah Shivaya
Om Namah Shivaya

Shivude Devudani Nenante
Shivude Devudu Kaadantaaru
Shiva Smarane Cheyyoddhantaaru
Shambho Shankara Hara Hara Mahadeva
Parvathi Pathiye Namah

Sivude Devudani Nenante
Shivude Devudu Kaadantaaru
Shiva Smarane Cheyyoddhantaaru
Shivayya Shivayya Shivayya Nee Maaya
Shivayya Shivayya Nee Maaya Teliyadhayya

Shivude Devudani Nenante
Shivude Devudu Kaadantaaru
Shiva Smarane Cheyyoddhantaaru

Parama Shivudani Nenante
Parama Sivudani Nanante
Paamulaadisthadani Ninnantaaru
Paamulagaaradani Ninnantaaru
Shivayya Shivayya Shivayya Nee Maaya
Shivayya Shivayya… Naaku Emi Teliyadhayya

Shivude Devudani Nenante
Shivude Devudu Kaadantaaru
Shiva Smarane Cheyyoddhantaaru

Garalaa Kanthudani Nenante
Garala Kantudani Nenante
Gangireddhulodani Ninnantaaru
Gangiredlagaasthadani Ninnantaaru
Shivayya Shivayya… Shivayya Nee Maaya
Shivayya Shivayya… Evaru Teliyarayyaa

Shivude Devudani Nenante
Shivude Devudu Kaadantaaru
Shiva Smarane Cheyyoddhantaaru

Kashi Vishwanathudani Nenante
Kaasi Vishwanathudani Nenante
Kaatilo Pantadani Ninnantaaru
Kaatikaapalaa Ani Ninnantaaru
Shivayya Shivayya… Shivayya Nee Maaya
Shivayya Shivayya… Evaru Teliyarayyaa

Shivude Devudani Nenante
Shivude Devudu Kaadantaaru
Shiva Smarane Cheyyoddhantaaru
Shiva Smarane Cheyyoddhantaaru

We will be happy to hear your thoughts

Leave a Reply

Babu Chitti (బాబు చిట్టి)