తెలుగు అక్షరములను ఫోటో షాప్ లో ఎలా టైపు చెయ్యాలో నేర్చుకోండి

ఫోటో షాప్ లో తెలుగు ఎలా టైపు చెయ్యాలి?

ఫోటో షాప్ లో తెలుగు ఎలా టైపు చెయ్యాలో తెలుసుకోండి. ఇది చాల సులబమైన మార్గం.

తెలుగు అక్షరములను ఫోటో షాప్ లో ఎలా టైపు చెయ్యాలో ఈ వీడియో ద్వార నేర్చుకొంది. దీనికి మీకు కావలసిన సాఫ్ట్వేర్ గూగుల్ ఇన్ పుట్ టూల్ మరియు ఫోటోషాప్ ఎలాంటి వెర్షన్ ఐన సరిపోతుంది.

Comments

comments

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణా తెలుగు ప్రజలకోసం కేవలం సినిమా వార్తలు, అభిమాన హీరో మరియు హీరోయిన్ ఫోటోలు, ఆరోగ్య చిట్కాలు మరెన్నో కొత్త విషయాలు మొత్తం నేను తెలుగులో అందిస్తున్నాను.

Register New Account
Reset Password

Send this to a friend