బాహుబలి విన్యాసాలు చేస్తే ఏమైందో చుడండి

0

బాహుబలి విన్యాసాలు చేస్తే ఏమి అవ్తుందో ఈ వీడియో చుడండి ఇది కేరళలో చోటుచేసుకుంది. బాహుబలి సినిమాలో ప్రభాస్ ఏనుగు తొండం మీద నుంచొని పైకి ఎక్కుతాడు అదే తరహ సీన్ వీళు చేద్దాం అనుకున్నారు కానీ జరిగింది వేరు. ఆ ఏనుగు అతన్ని ఒక బంతిల గాలి లోకి విసిరింది దెబ్బకి కోమాలోకి వెళ్ళాడు. ఇప్పుడు ఇప్పుడే హాస్పిటల్లో ఆ దేబ్బనుంచి తెరుకుంటున్నాడు. ఇలాంటి ప్రయోగాలూ ఇంకోసారి చెయ్యకూడదని తెలుసుకుంటాడు. దయ చేసి సినిమాలో చూపించినట్టు మీరు ట్రై చెయ్యకండి చేస్తే అది ఎటుకైన దారి తియ్యోచు.

Follow
( 0 Followers )
X

Follow

E-mail : *

Comments

comments

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణా తెలుగు ప్రజలకోసం కేవలం సినిమా వార్తలు, అభిమాన హీరో మరియు హీరోయిన్ ఫోటోలు, ఆరోగ్య చిట్కాలు మరెన్నో కొత్త విషయాలు మొత్తం నేను తెలుగులో అందిస్తున్నాను.

Register New Account
Reset Password