బాహుబలి విన్యాసాలు చేస్తే ఏమైందో చుడండి

0

బాహుబలి విన్యాసాలు చేస్తే ఏమి అవ్తుందో ఈ వీడియో చుడండి ఇది కేరళలో చోటుచేసుకుంది. బాహుబలి సినిమాలో ప్రభాస్ ఏనుగు తొండం మీద నుంచొని పైకి ఎక్కుతాడు అదే తరహ సీన్ వీళు చేద్దాం అనుకున్నారు కానీ జరిగింది వేరు. ఆ ఏనుగు అతన్ని ఒక బంతిల గాలి లోకి విసిరింది దెబ్బకి కోమాలోకి వెళ్ళాడు. ఇప్పుడు ఇప్పుడే హాస్పిటల్లో ఆ దేబ్బనుంచి తెరుకుంటున్నాడు. ఇలాంటి ప్రయోగాలూ ఇంకోసారి చెయ్యకూడదని తెలుసుకుంటాడు. దయ చేసి సినిమాలో చూపించినట్టు మీరు ట్రై చెయ్యకండి చేస్తే అది ఎటుకైన దారి తియ్యోచు.

Comments

comments

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణా తెలుగు ప్రజలకోసం కేవలం సినిమా వార్తలు, అభిమాన హీరో మరియు హీరోయిన్ ఫోటోలు, ఆరోగ్య చిట్కాలు మరెన్నో కొత్త విషయాలు మొత్తం నేను తెలుగులో అందిస్తున్నాను.

Register New Account
Reset Password